Aktuelt: Forsiden

Ni kandidater til byggeskikkpris i Hole

kandidat nr 1
Byggeskikk-komiteen i Hole har i år nominert ni kandidater til årets byggeskikkpris som blir delt ut i midten av september. I ukene framover vil vi presentere kandidatene. Hole kommunes byggeskikkpris ble første gang delt ut i 1994, og i år...

Badevannsprøver Steinsfjorden 23.06.

NIVA tok prøver fra hovedstasjonen i Steinsfjorden den 23. juni. Det var endel cyanobakterier tilhørende slekten Planktothrix i overflatevannet og det ble målt 4,4 µg/l microcystin (algetoksin) i en prøve fra 0-7 meters dyp. Ved 10-12 m...

Nye byggeregler fra 01.07.2015

Veiledning til regelendringen er under utarbeidelse av statlig myndighet, og målet er å forenkle byggesaker for tiltak privatpersoner selv kan være ansvarlig for. Dette gjelder i hovedsak mindre tiltak som f.eks garasjer (under 50 m2) og ut...

Tidlig forhåndsstemmegivning starter 01.07.

valglogo
Fra 1. juli kan de som ikke har anledning til å avgi stemme innenfor den ordinære forhåndsstemmegivningperioden (10. august - 11. september) eller på valgdagen, avgi stemme på Herredshuset. 

Hole bibliotek - åpningstider i sommer.

bokbilde
F.o.m. uke 26 t.o.m. uke 32 har Hole bibliotek følgende åpningstider: Tirsdag  kl. 10.30 - 18.00 Torsdag kl. 10.30 - 15.30 Lørdag  kl. 10.30 - 14.00

Kunngjøring av vedtak i klagesak 2014/1 – Kjellerberget/Kjelleberget.

Med hjemmel i lov om stedsnavn § 5 tredje ledd, har Kartverket Oslo fattet vedtak om at stedsnavnet skal skrives slik: Kjellerberget Kartverket vedtar skrivemåten Kjellerberget i samsvar med stedsnavntjenestens tilråding på grunnlag a...

Møte om våtmarksområdene i Nordre Tyrifjorden

Ramsar-sekretariatet besøker Nordre Tyrifjorden, og i den forbindelse blir det et åpent møte om våtmarksområdene og forholdet til planer for ny E 16 og Ringeriksbane. Torsdag 2. juli på Sundvolden hotell. Kl. 9 - 13, åpent møte. Kl. 14 - 17...

Lokale produsenter, lag og foreninger inviteres til Holemarkedet 29. august

Kl. 11:00 - 16:00 på grusbanen ved Vik barneskole. Påmelding innen 24. august.

Frivilligsentralen_logo

Dagens og morgendagens kommune - resultater fra innbyggerundersøkelsen

Innbyggerne i Hole har sammen med kommunene Asker, Bærum, Hurum, Lier og Røyken bidratt med kunnskap om egne vaner, holdninger og bruksmønstre i sine nærområder. Kunnskapen er en del av grunnlaget for videre arbeid med kommunereformen. U...

Badevannsprøver Steinsfjorden - 15.juni 2015.

NIVA har mottatt vannprøver fra fire badeplasser i Steinsfjorden; Slettøya, Høyenhall, Grantopp og Rørvik, tatt 15.06.2015. Vi har sett på prøvene i mikroskop for å vurdere mengden av cyanobakterier (blågrønnalger) og prøvene har blitt anal...

Invitasjon til hjelpere og frivillige som bidro i redningsarbeidet i forbindelse med 22. juli 2011.

VÅPENSKJOLD regjeringen
I sommer åpner 22. juli-senteret i regjeringskvartalet. Hjelpere og frivillige inviteres i den forbindelse til forhåndsvisning av utstillingen den 20. juli. Se invitasjonen her.

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram - offentlig ettersyn.

I medhold av Pbl § 11-14 og PM vedtak 034/15 legges forslag til trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram ut til offentlig ettersyn.  Alle foreslåtte tiltak  samt merknader som kommer inn i høringsperioden vil bli vurdert og prioritert i fo...

Ni kandidater til byggeskikkpris i Hole

kandidat nr 1
Byggeskikk-komiteen i Hole har i år nominert ni kandidater til årets byggeskikkpris som blir delt ut i midten av september. I ukene framover vil vi presentere kandidatene. Hole kommunes byggeskikkpris ble første gang delt ut i 1994, og i år...

Badevannsprøver Steinsfjorden 23.06.

NIVA tok prøver fra hovedstasjonen i Steinsfjorden den 23. juni. Det var endel cyanobakterier tilhørende slekten Planktothrix i overflatevannet og det ble målt 4,4 µg/l microcystin (algetoksin) i en prøve fra 0-7 meters dyp. Ved 10-12 m...

Nye byggeregler fra 01.07.2015

Veiledning til regelendringen er under utarbeidelse av statlig myndighet, og målet er å forenkle byggesaker for tiltak privatpersoner selv kan være ansvarlig for. Dette gjelder i hovedsak mindre tiltak som f.eks garasjer (under 50 m2) og ut...

Tidlig forhåndsstemmegivning starter 01.07.

valglogo
Fra 1. juli kan de som ikke har anledning til å avgi stemme innenfor den ordinære forhåndsstemmegivningperioden (10. august - 11. september) eller på valgdagen, avgi stemme på Herredshuset. 

Hole bibliotek - åpningstider i sommer.

bokbilde
F.o.m. uke 26 t.o.m. uke 32 har Hole bibliotek følgende åpningstider: Tirsdag  kl. 10.30 - 18.00 Torsdag kl. 10.30 - 15.30 Lørdag  kl. 10.30 - 14.00

Kunngjøring av vedtak i klagesak 2014/1 – Kjellerberget/Kjelleberget.

Med hjemmel i lov om stedsnavn § 5 tredje ledd, har Kartverket Oslo fattet vedtak om at stedsnavnet skal skrives slik: Kjellerberget Kartverket vedtar skrivemåten Kjellerberget i samsvar med stedsnavntjenestens tilråding på grunnlag a...
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.
Lukk