Aktuelt: Forsiden

KUNNGJØRING

Det vil bli foretatt rydding/hogst på kommunens eiendom 231/2 Sundvollen grendehus, fra uke 38 og en tid framover.  Arbeidet vil vesentlig foregå fra riksveien og ned mot fjorden. Popler som blir fjernet mot riksveien vil bli erstattet av l...

Sundvolden hotel vant byggeskikkprisen

Sundvollen vinner av byggeskikkprisen
Juryen har kåret Sundvolden hotel som vinner av årets byggeskikkpris. Hotellets utomhusområde er en pryd for Holebygda. Tunet  er preget av helhet og sammenheng og fungerer som et innbydende bindeledd mellom bygningene. Det er på en god måt...

Innspill til kommunedelplanene for Vik, Sundvollen og Sollihøgda.

Hole kommune ønsker arealinnspill til kommunedelplanene for Vik, Sundvollen og Sollihøgda.

BUK 2014 bevilget kr 10.000 til Røde Kors Barnehjelpen

Frisbee
Barn- og unges kommunestyre som ble holdt 9.april 2014 bestemte å gi kr 10.000 til Røde Kors Barnehjelpen.

KOMMUNEN HAR RØYKFRIE INNGANGSPARTIER

røykeforbud
Alle våre inngangspartier er røykfrie fra 1. juli. Dette gjelder herredshuset, helseinstitusjonene, barnehagene og skolene. Askebegre fjernes ved inngangspartiene, og inngangen merkes med skilt. Vi ber derfor om at all røyking ved kommu...

Kunst Rett Vest med åpne atelierer 13.-14. og 20.-21. september.

Kunst Rett Vest er en kunstrunde i 16 kommuner,  Kunst Rett Vest åpnes med en fellesutstilling på Fossekleiva 11- 21. september.

Nytt utdanningsløp til helsefagarbeider for elever

Foto: Frode Johansen, Ringerikes Blad
I august starter et nytt utdanningsløp til helsefagarbeider for 15 elever/lærlinger i Ringerike og Hole. Disse er sikret lærekontrakt i 4 år og samtidig oppnår de studiekompetanse gjennom sine 4 år. Dette er et unikt samarbeid mellom skolen...

IL Holeværingen i samarbeid med Tyrifjord Golfklubb ønsker igjen velkommen til oppstart av barnegolf.

Første treningsdag på høstsemesteret 2014 er mandag 25.august  kl. 1700-1800.  

Reguleringsendring ved Elstangen Barnehage - Offentlig ettersyn.

  I medhold av Pbl. § 12-10 legges forslag til reguleringsendring for  Elstangen barnehage og ny parkeringsplass ut til offentlig ettersyn.  Det foreslås ny parkeringsplass mellom barnehagetomta og Klokkerlia med direkte avkjøring fra de...

Invitasjon til høring - rullering av pleie- og omsorgsplan 2014 - 2018

PRO plan 2014 - 2018 v 2014 8 8 til høring_Side_01
Pleie- og omsorgsplanen for Hole kommune rulleres for perioden 2014- 2018. Den nye versjonen av planen er vesentlig endret fra den forrige, og vi inviterer til åpen høring. Innspill til planen sendes innen 7. september til postmottak@hole.k...

Vannscooter

Forbud mot bruk av vannscooter i Hole Kommune

Vannscooter

KUNNGJØRING

Det vil bli foretatt rydding/hogst på kommunens eiendom 231/2 Sundvollen grendehus, fra uke 38 og en tid framover.  Arbeidet vil vesentlig foregå fra riksveien og ned mot fjorden. Popler som blir fjernet mot riksveien vil bli erstattet av l...

Sundvolden hotel vant byggeskikkprisen

Sundvollen vinner av byggeskikkprisen
Juryen har kåret Sundvolden hotel som vinner av årets byggeskikkpris. Hotellets utomhusområde er en pryd for Holebygda. Tunet  er preget av helhet og sammenheng og fungerer som et innbydende bindeledd mellom bygningene. Det er på en god måt...

Innspill til kommunedelplanene for Vik, Sundvollen og Sollihøgda.

Hole kommune ønsker arealinnspill til kommunedelplanene for Vik, Sundvollen og Sollihøgda.

BUK 2014 bevilget kr 10.000 til Røde Kors Barnehjelpen

Frisbee
Barn- og unges kommunestyre som ble holdt 9.april 2014 bestemte å gi kr 10.000 til Røde Kors Barnehjelpen.

KOMMUNEN HAR RØYKFRIE INNGANGSPARTIER

røykeforbud
Alle våre inngangspartier er røykfrie fra 1. juli. Dette gjelder herredshuset, helseinstitusjonene, barnehagene og skolene. Askebegre fjernes ved inngangspartiene, og inngangen merkes med skilt. Vi ber derfor om at all røyking ved kommu...
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.
Lukk