Aktuelt: Forsiden

Åpningstider i sommer.

Vi ønsker alle en riktig god sommer!

SOL
   

KOMMUNEN HAR RØYKFRIE INNGANGSPARTIER

røykeforbud
Alle våre inngangspartier er røykfrie fra 1. juli. Dette gjelder herredshuset, helseinstitusjonene, barnehagene og skolene. Askebegre fjernes ved inngangspartiene, og inngangen merkes med skilt. Vi ber derfor om at all røyking ved kommu...

Byggeskikkprisen 2014 - Ukens kandidat (uke 30)

Strandkanten 7
Arkitekttegnet bolighus i Strandkanten 7. Eiere er Tonje Kvernberg og Sindre Lafton. Huset er bygget av tømmermester G. Sætheren AS.

Varsel om igangsatt reguleringsendring Elstangen

Det varsles om igangsatt aarbeid med reguleringsendring i nordre del av Elstangen i forbindelse med barnehageutbygging. Område Ob omreguleres fra offentlig barnehage til tjenesteyting/barnehage. Del av fellesområde Fl4 omreguleres til forel...

Felles prosjekt vei og bane - ordførers kommentarer

Ordfører Per Bergers første kommentarer til utredningen om felles prosjekt vei og bane er følgende: " For Holes del ser det ut til at mange av anbefalingene signalisert ved behandlingen av kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss er hensyn...

PRESSEMELDING: Anbefaler felles prosjekt for Ringeriksbanen og E16

Statens vegvesen og Jernbaneverket anbefaler at den videre planleggingen av E16 og Ringeriksbanen gjennomføres som et felles prosjekt. Etatene anbefaler også at videre planlegging gjøres som en statlig plan. Jernbaneverket og Statens veg...

Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund - fastsetting av planprogram.

  I henhold til forskrift om konsekvensutredninger har kommunestyret i møte den 16. juni 2014 sak 35/14, fastsatt planprogram for Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund: I medhold av PBL§11-13 fastsettes planprogrammet for komm...

Kommunedelplan for Sundvollen - fastsetting av planprogram.

  I henhold til forskrift om konsekvensutredninger har kommunestyret i møte den 16. juni 2014 sak 36/14, fastsatt planprogram for Kommunedelplan for Sundvollen: I med hold av PBL§11-13 fastsettes planprogrammet for kommunedelplan for...

Kommunedelplan for Sollihøgda - fastsetting av planprogram.

  I henhold til forskrift om konsekvensutredninger har kommunestyret i møte den 16. juni 2014 sak 34/14, fastsatt planprogram for Kommunedelplan for Vik: I medhold av PBL§ 11-13 fastsettes planprogrammet for kommunedelplan for Sollih...

Åpningstider i sommer.

Vi ønsker alle en riktig god sommer!

SOL
   

KOMMUNEN HAR RØYKFRIE INNGANGSPARTIER

røykeforbud
Alle våre inngangspartier er røykfrie fra 1. juli. Dette gjelder herredshuset, helseinstitusjonene, barnehagene og skolene. Askebegre fjernes ved inngangspartiene, og inngangen merkes med skilt. Vi ber derfor om at all røyking ved kommu...

Byggeskikkprisen 2014 - Ukens kandidat (uke 30)

Strandkanten 7
Arkitekttegnet bolighus i Strandkanten 7. Eiere er Tonje Kvernberg og Sindre Lafton. Huset er bygget av tømmermester G. Sætheren AS.

Varsel om igangsatt reguleringsendring Elstangen

Det varsles om igangsatt aarbeid med reguleringsendring i nordre del av Elstangen i forbindelse med barnehageutbygging. Område Ob omreguleres fra offentlig barnehage til tjenesteyting/barnehage. Del av fellesområde Fl4 omreguleres til forel...
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.
Lukk