Aktuelt: Forsiden

Informasjon om oppstart av Tyrifjord barnehage

Barnehageopptak 2014/2015

Hole kommune informerer om at Tyrifjord private barnehage starter opp fra og med 1. august 2014. Barnehagen tilbyr 18 plasser for barn fra 1-6 år. Barnehagen er åpen hverdager fra 07.30 – 16.30. Barnehagen holder til i Tyrifjord barne- og u...

Åpningstider i påsken.

Paskekylling
Hole kommune og Nav Hole: Mandag 14. og tirsdag 15.4 kl. 09.00 – 15.00 Onsdag 16.4 kl. 09.00 - 12.00.

Engasjerte unge ga penger til Røde Kors barnehjelpen

Barn og unges kommunestyret skulle i går bevilge penger til en veldig organisasjon eller et prosjekt rettet mot barn. Etter gode gruppediskusjoner falt valget på Røde Kors barnehjelpen som får 10.000 kr. til et øremerket prosjekt.

Ungdommens natt til 1.mai

High Five Kjellerberget. 30.april kl. 18-01. Aldersgrense 13-18 år. Bill. kr 50.

Nye veinavn i Hole kommune - kunngjøring av vedtak.

I   medhold av § 6 i Lov om Stadnamn, kunngjøres det at Humanitært styre har fattet følgende Adressenavnvedtak:   Soria Moriaveien. Skredderveien. Hurumåsveien. Se forøvrig kart nedenfor hvor nye veinavn er inntegnet. V...

Vedtatt reguleringsplan for Utvika gnr. 234, bnr 7

I medhold av Pbl § 12-12 ble detaljplan for Utvika gnr. 234, bnr 7 vedtatt av Hole kommunestyre 24.03.2014, sak 012/14.  Planen omfatter avkjørsel fra Fv155, kollektivholdeplass og parkeringsplass, spredt boligbebyggelse, småbåthavn og fril...

Kultur og fritid inviterer lag og foreninger til årlig konferanse tirsdag 29.april

Hovedtema er bruk av sosiale medier i frivillighet. Vi minner samtidig om søknadsfrist for tilskudd 1. mai. Vi ber også om at alle lag og foreninger oppdaterer sin kontaktinformasjon digitalt på hjemmesiden til Hole kommune.

Inspirasjonskurs om bra mat for bedre helse

Bra Mat
Ønsker du et sunnere kosthold, men er usikker på hvordan du skal gripe det an?

Psykiatritjenesten får god omtale i Fagbladet

Psykiatritjenesten i Hole Kommune får god omtale i Fagbladet nr. 2/2014.

Informasjon om oppstart av Tyrifjord barnehage

Barnehageopptak 2014/2015

Hole kommune informerer om at Tyrifjord private barnehage starter opp fra og med 1. august 2014. Barnehagen tilbyr 18 plasser for barn fra 1-6 år. Barnehagen er åpen hverdager fra 07.30 – 16.30. Barnehagen holder til i Tyrifjord barne- og u...

Åpningstider i påsken.

Paskekylling
Hole kommune og Nav Hole: Mandag 14. og tirsdag 15.4 kl. 09.00 – 15.00 Onsdag 16.4 kl. 09.00 - 12.00.

Engasjerte unge ga penger til Røde Kors barnehjelpen

Barn og unges kommunestyret skulle i går bevilge penger til en veldig organisasjon eller et prosjekt rettet mot barn. Etter gode gruppediskusjoner falt valget på Røde Kors barnehjelpen som får 10.000 kr. til et øremerket prosjekt.

Ungdommens natt til 1.mai

High Five Kjellerberget. 30.april kl. 18-01. Aldersgrense 13-18 år. Bill. kr 50.

Nye veinavn i Hole kommune - kunngjøring av vedtak.

I   medhold av § 6 i Lov om Stadnamn, kunngjøres det at Humanitært styre har fattet følgende Adressenavnvedtak:   Soria Moriaveien. Skredderveien. Hurumåsveien. Se forøvrig kart nedenfor hvor nye veinavn er inntegnet. V...

Vedtatt reguleringsplan for Utvika gnr. 234, bnr 7

I medhold av Pbl § 12-12 ble detaljplan for Utvika gnr. 234, bnr 7 vedtatt av Hole kommunestyre 24.03.2014, sak 012/14.  Planen omfatter avkjørsel fra Fv155, kollektivholdeplass og parkeringsplass, spredt boligbebyggelse, småbåthavn og fril...