Bygdeboka - salg - og digital nedlasting.

Alle Bygdebøkene selges på Hole Bibliotek, Sparebank1 Ringerike og Hadeland avd. Hole og Hønefoss.

Hole bygdebøker - Ny pris  gjeldende fra november 2016.

Bind  1 – Årnesfjerdingen kr 250

Bind 2 – Steinsfjerdingen kr 250

Bind 3 – Røyse/Holefjerdingen kr 250

Bind 4 – Røyse/Bønsnesfjerdingen kr 250

Bind 5 Østsida av fjorden og Krokskogen kr 250

Bind 6 Historien om Hole kr 250

Bind 1-6 samler kr 1200

«Det var her det begynte» er tittelen på bind seks, som omtaler Holes historie fra de tidligste tider og fram til våre dager.

De fem første bøkene omhandlet bosettingshistorien i de forskjellige fjerdingene i kommunen.

Bind 6 forteller om alt fra  geologi, istid og steinalder til den spennende sagatida da Hole fostret flere norske rikskonger. Vi kan også lese om næringsliv, kirke,  tømmerfløting, husmannsvesen, forsvar og krig. Den generelle bygdehistorien inneholder også Krokskogens finner, trekølbrenning og seterliv. Kultur- og foreningslivet i bygda har også fått sin fortjente plass.

Bygdebøkene er også lagt ut i digital utgave på nett. Ved å laste ned boka (tar litt tid) kan du klikke på søk-symbolet (en kikkert) for å søke etter en hvilket som helst tekst, navn, gårdsnummer etc i hele boka. Svartiden er kort, men nedlastingen tar tid da det er store filer.

Vedlegg: Bind 1 - 26,1 mb
Vedlegg: Bind 2 - 55,2 mb
Vedlegg: Bind 3 - 36,3 mb
Vedlegg: Bind 4 - 36,5 mb
Vedlegg: Bind 5 - 23,1 mb
Vedlegg: Bind 6 - 1,1 GB
Vedlegg: Innholdsregister Bind 1-5
Vedlegg: Alle 5 bind som en fil - 4090 sider 171,1 mb

Bygdebøker Hole

 

Fra venstre: Bygdebokforfatter Gudmund Bakke og webansvarlig Per Aa. Mandt

Bygdeboka er også koblet opp mot kommunens kartløsning ved at teksten fra boka er knyttet til de enkelte gårdsnummer også i kartet. Du finner en oppskrift på bunn av kartsiden som forteller deg hvordan du ser den historiske informasjonen i kartet. På samme måte vil du også kunne se flere tusen historiske bilder i kartløsningen.

Vi ønsker tilbakemelding på om dette tilbudet faller i smak. Gi tilbakemelding i bunn av denne artikkelen.
Foreløpig er vi en av få kommuner som gjør hele bygdebøker  tilgjengelig og søkbare på nettet.

Selv om du nå får en helelektronisk løsning - som gir deg en unik mulighet til et raskt og pålitelig søk - forventer vi at dette ikke blir en erstatning, men et supplement til de flotte bygdebøkene. "Bok er alltid best i hånden"

TIPS: Innholdsfortegnelsen kan skrives ut - den er til god hjelp når du skal søke i de forskjellige bindene

Tidligere tilbakemeldinger fra gammel nettside finner du her

 
Loading
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.
Lukk