Aktuelt: Forsiden

Forslag til nye retningslinjer for tildeling av kulturmidler i Hole kommune

Levekårsutvalget vurderer forslag til nye retningslinjer for tildeling av kulturmidler i Hole kommune. Se vedlegg. Til vurderingen ønsker Levekårsutvalget uttalelse fra søknadsberettigete organisasjoner, og særlig om:  Framskyving ...

Informasjonsmøte om Barnas Røde Kors

8. mars kl. 17:30 på Hole ungdomsskole

BARK
Ringerike og Hole Røde Kors starter opp Barnas Røde Kors (BARK) i Hole!  BARK er til for alle barn. Sammen fremmer vi moro, mangfold og mestring. BARK er en møteplass med aktiviteter for barn i barneskolealder, og skal være en arena for sos...

Eiendomsskattelisten for 2017 er lagt ut

Eiendomsskattelisten for 2017 er nå lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens nettside, og på Publikumskontoret i Herredshuset på Vik. Skatteseddel vil bli sendt til alle registrerte eiere av eiendommer med utskrevet eiendomsskatt. Faktur...

Kommunereform - slik endres Norgeskartet

Kommunereform
Regjeringen annonserte på pressekonferanse onsdag at antallet kommuner reduseres til 358 fra dagens 426. I tråd med kommunestyrets vedtak 24.10.2016 består Hole som egen kommune.   

Ringeriksbanen - potensielle areal for økologisk kompensasjon

Jernbaneverket besluttet i januar 2016 å igangsette et kartleggingsprosjekt av arealer for økologisk kompensasjon. En tidlig start av et slikt kartleggingsarbeid ble vurdert som viktig for å redusere risikoen for forsinkelser av regulerings...

Søk SFO-plass innen 15. mars

kommunereform
Søknad om SFO-plass for perioden 1/8- 31/7 neste år må være kommunen i hende innen 15. mars. Mer informasjon finner du her. Søk plass her.    

Ungdata- kartlegging av livsstil og levekår

Ungdata
Kartlegging av viktige sider ved ungdoms livsstil og levekår skal foregå fra uke 10 og utover. Forskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og Kompetansesenter rus – region sør har fått oppdraget av kommunen. Undersøkelsen f...

Workshop for utvikling av Sundvollen

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E 16 planlegger jernbanestasjon på Sundvollen. Det er svært viktig at samfunnet lokalt og regionalt støtter opp om å utvikle og styrke trafikkgrunnlaget for denne stasjonen ved å sikre et attraktivt og lev...

Godt årsresultat i Hole

årsregnskap 2016
Hole kommune fikk i 2016 et netto driftsresultat på 37.9 mill. kr. Det tilsvarer 8 % av driftsinntektene. Dette er en betydelig forbedring i forhold til 2015 hvor driftsresultatet var et underskudd på 19,3 mill. kroner.

Steinsfjordens vannkvalitet

NIVA har vurdert at Steinsfjorden hadde god økologisk tilstand i 2016. Dette innebærer en forbedring av vannkvaliteten fra tidligere år. Gjennom sesongen ble det funnet lite giftproduserende blågrønnalger i Steinsfjorden.

Informasjon om utvidet rett til barnehageplass

BARNEHAGEOPPTAKET 2017-2018

Foreldre til barn født i november må søke innen den ordinære fristen som er 1. mars 2017.  I forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2017 ble det fattet vedtak om at også barn født i november skal få rett til barneh...

Hole kulturskole har ledige plasser

Musikklasse, trinn 1. Kulturmix, trinn 2 – 5. Visuell kunst, trinn 6-8. Fra vårsemesteret 2017 åpner vi nye grupper: Ballett, trinn 1-3;Barnedans, trinn 3-5; Hiphop og Street dance, trinn 5-8, itarkurs for voksne nybegynnere (10 ganger ...

Forslag til nye retningslinjer for tildeling av kulturmidler i Hole kommune

Levekårsutvalget vurderer forslag til nye retningslinjer for tildeling av kulturmidler i Hole kommune. Se vedlegg. Til vurderingen ønsker Levekårsutvalget uttalelse fra søknadsberettigete organisasjoner, og særlig om:  Framskyving ...

Informasjonsmøte om Barnas Røde Kors

8. mars kl. 17:30 på Hole ungdomsskole

BARK
Ringerike og Hole Røde Kors starter opp Barnas Røde Kors (BARK) i Hole!  BARK er til for alle barn. Sammen fremmer vi moro, mangfold og mestring. BARK er en møteplass med aktiviteter for barn i barneskolealder, og skal være en arena for sos...

Eiendomsskattelisten for 2017 er lagt ut

Eiendomsskattelisten for 2017 er nå lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens nettside, og på Publikumskontoret i Herredshuset på Vik. Skatteseddel vil bli sendt til alle registrerte eiere av eiendommer med utskrevet eiendomsskatt. Faktur...

Kommunereform - slik endres Norgeskartet

Kommunereform
Regjeringen annonserte på pressekonferanse onsdag at antallet kommuner reduseres til 358 fra dagens 426. I tråd med kommunestyrets vedtak 24.10.2016 består Hole som egen kommune.   

Ringeriksbanen - potensielle areal for økologisk kompensasjon

Jernbaneverket besluttet i januar 2016 å igangsette et kartleggingsprosjekt av arealer for økologisk kompensasjon. En tidlig start av et slikt kartleggingsarbeid ble vurdert som viktig for å redusere risikoen for forsinkelser av regulerings...

Søk SFO-plass innen 15. mars

kommunereform
Søknad om SFO-plass for perioden 1/8- 31/7 neste år må være kommunen i hende innen 15. mars. Mer informasjon finner du her. Søk plass her.    
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.
Lukk